Najkrótsze zasady ochrony danych osobowych jakie kiedykolwiek czytałeś!

Strona internetowa www.publito.pl nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Na stronie internetowej www.publito.pl nie mamy żadnych skryptów stron trzecich, które gromadzą Twoje dane osobowe.

Strona internetowa www.publito.pl, ani skrypty stron trzecich na tej stronie nie gromadzą żadnych "plików cookies".

Tworzymy swoje własne statystyki odwiedzających, ale robimy to za pomocą narzędzi, które nie gromadzą żadnych danych osobowych ani "plików cookies".

Dla zarejestrowanych użytkowników naszej platformy - app.publito.pl, mamy konkretne zasady ochrony danych, które skutecznie dbają o Twoją prywatność.

Dostawca strony internetowej www.publito.pl:

Media Platform, s.r.o.
Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovakia

VAT ID: SK2121260185
Registraction number: 53 093 895